En zo was het seizoen / Season is over

En zo was het seizoen
Seizoen twee van de schildercursus is geweest. Nu alweer!
En wat is de oogst?
Drie geheimzinnige bossen, waarvan één nog in de afronding, twee portretten, twee landschappen, het schuurproject en het blauwe naakt.
Er is een mooie doorontwikkeling in de serie te zien waarmee ik tevreden mag zijn.
En wat nu?
Misschien nog een leuke korte zomercursus.
En dan volgend seizoen weer aanhaken bij de groep, want leuk en fijn was het er wel.

Ik zal kijken of er nog een mooie seriefoto te maken valt.
Voor nu een laatste update van het blauwe bos waarvan ik te horen heb gekregen dat het
 ‘Two lovers’ moet gaan heten. Hiervoor bedankt, Persheng… J.
Helaas heb ik het tijdens de laatste les niet afgekregen, en dat terwijl het moeilijkste nog komen moet. Het eindresultaat krijgen jullie dus een andere keer te zien.
Groetjessss

 

Season is over

Season two of the painting course is over. Already!

And what is the harvest?

Three mysterious forests (one still isn’t finished), two portraits, two landscapes, the sanding project and the blue nude.

There is a nice decomposition in the series to see, I should be satisfied.

And now what?

Maybe a nice short summer painting course.

And then hook up next season with the group because it was fun and fine there.

 

I'll show later a nice photo of this seison’s series.

For now the latest update of the blue forest which I have been told that it should be called

 "Two lovers". For this I thank Persheng ... J.

Unfortunately I could’n finish it  the last lesson, and that while the hardest is yet to come!
So the final result, you’ll see another time.

 

Greetings

Reactie schrijven

Commentaren: 0