In het spoor van Paul Citroen/In the wake of Paul Citroen

In het spoor van Paul Citroen

“Kunstenaars belichamen bij uitstek de menselijke neiging om tot de essentie van de dingen door te dringen. Meestal Lukt dat niet, en dat noem men dan tragisch” ; een uitspraak van Paul Citroen.

Een kunstenaar die vooral door zijn unieke portretten bekend werd.
Zocht hij naar de essentie in zijn modellen? Slaagde hij daar volgens zichzelf in?
Ik weet het niet.
Wel weet ik dat ik onder de indruk ben geraakt van een aantal van zijn doeken die ik heb ontdekt in Kasteel Nijenhuis te Heino.
We gingen eigenlijk voor de doeken van Jan Voerman (ook zeer de moeite waard), we vonden Paul Citroen.
(Note-to-self: De Citroen-collectie bij de Fundatie te Zwolle bezoeken.)

Zijn doeken hebben me bewogen tot het schilderen van mijn eerste mannenportret!
Moest er ook wel eens van komen.
Nu is het gelukt, vanavond, in één keer. Eigenlijk was het wel leuk. Ik kon ruwer werken dan bij de dames. Dat kan best bij zo’n vent.
De afspraak met mezelf was om niet te lang te prutsen aan dit werkje, want dat heb je gauw.
Ik presenteer hieronder mijn eerste echte vent (Hoewel, het is meer een flinke tiener die net de baard in de keel heeft maar een mens moet ergens beginnen toch?)
Paultje, bedankt.

My first translation to English, sorry for the mistakes:

In the wake of Paul Citroen

 

"Artists ideally embody the human tendency to the essence of things to penetrate . Usually they don’t succeed, and that’s called tragic" ; a statement by Paul Citroen, an artist who was best known for his unique portraits .
Did he search for the essence of his models? Did he succeed there as himself ?
I do not know.
What Ido know: I 'm hit by a number of his paintings I've discovered in Nijenhuis Castle to Heino.
We actually went for the paintings of Jan Voerman ( very worthwhile ), we found Paul Citroen .
( Note-to - self : visit the Citroen-collection at the the Foundation at Zwolle. )
His paintings have moved me to paint my first men portrait!
It was time J.
Now I completed it successful, tonight. Actually, it was fun .
I could work rougher than normally at the female portraits, at least; that was how it felt to me.
The agreement was not mess around with this painting too long.
I present below my first real guy (although , it 's more like a big teenager who just became the beard in the throat , but I have to start somewhere, not?)
Thank you, Pauly.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Cynthia (maandag, 19 mei 2014 11:43)

    Mooi!