De definitie van kunst

Wat is nou kunst, en wat niet? Wanneer ben je kunstenaar en wanneer slechts kliederaar? 

Internet biedt bij zulke vragen uitkomst. Of niet, want de enige conclusie die ik kan maken is dat er geen eensluidende definitie is.
Natuurlijk, er zijn er die geprobeerd hebben hun visie door te drukken. Dat kunst toch vooral een hoogstaande vorm van zelfexpressie is, ontstaan door middel van duizelingwekkende achterliggende gedachten.
Ik vraag me dan af: is dat paardenhoofdje dat ik in bleke waterverf gemaakt heb -zo simpel maar toch ook zo uniek - dan geen kunst?
Laten we zelf beslissen of creaties gemaakt door mensenhanden (Misschien is dit punt reeds discutabel, aangezien ook apen en olifanten de kwast wel eens in hun poot of slurf nemen) de naam Kunst mogen dragen.
Dat van de apen en olifanten rijdt trouwens deze van worldwidebase.com weer in de wielen:

Enkele kenmerken van Kunst op een rijtje:
- Kunst moet door mensen zijn gemaakt.
- Kunst moet een gevoel, emotie of herinnering oproepen.
- Kunst moet enigszins origineel zijn.
- Kunst moet iets van de kunstenaar zelf bevatten
- Kunst moet voor de aanschouwer iets van zichzelf in zich hebben.
Kunst ontstaat in ieder geval uit de typisch menselijke drang tot creëren.

Ik vind dit vooral heel erg veel ‘moeten’. Mijn plezier zou algauw bedorven zijn, daar achter de ezel met deze waslijst aan plichten gelamineerd op een tafeltje….

Natuurlijk zijn er commerciële kunstenaars die hun geld verdienen met op elkaar gelijkende meuk, maar mag hun werk daarom geen kunst heten? Ik ken mensen die het daar vurig mee eens zijn, maar helaas de volgende definitie spreekt dat tegen:

Kunst: het maken van unieke creatieve dingen, zoals een schilderij of een beeld, of de producten zelf. Bron: woorden.org

Misschien moeten we maar accepteren dat niet voor alles een passend hokje af te timmeren is. Laten we de kunst zo grenzeloos en soms spontaan zijn als ze is. Alsjeblieft?
Ik kan me wel vinden in deze (Bron: cultuurnetwerk.nl):

Het is niet mogelijk een determinerende definitie te geven, omdat kunst een sociologisch én historisch gebonden begrip is. En dus continu in beweging. Kunst is in die zin een verzamelbegrip voor het totaal aan kunstuitingen, zoals dat gegroeid is vanuit historische en culturele tradities.

Amen.

 

 Reactie schrijven

Commentaren: 0